binnenvaart

Marifoonkanalen

De marifoonkanalen liggen in het frequentiegebied van 156 - 162 MHz, de kanalen hebben tussenruimtes van 25 kHz. De marifoon wordt onder andere gebruikt door de beroepsvaart, bedrijven in waterwerken, havenmeesters, brug- en sluiswachter, waterstaat, politie en reddingsdiensten, en soms ook door de recreant.

In onderstaande tabel zijn de marifoonkanalen vermeld met daarbij het gebruikersdoel.
Enkele kanalen zijn voor specifieke doeleinden gereserveerd en verboden voor ieder ander gebruik dan waarvoor bedoelt. In de tabel zijn deze in rood aangegeven.

Sommige van de kanalen worden in duplex gebruikt, met verschillende frequenties voor zenden en ontvangen. Meestal is de hoogste frequentie de basis en de laagste frequentie de mobiele post. Andere kanalen worden in simplex gebruikt. Hoort u mij?.....Over!

Marifoonkanalen, gebruiksdoelen
Scroll voor alle kanalen
Kanaal Freq.
Schip
(MHz)
Freq.
Wal
(MHz)
Gebruikers
00 156.000 156.000 Internationaal Reddingskan./Posten KNRM-KNBRD
60 156.025 160.625 Verkeersbegeleiding
01 156.050 160.650 Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675 Verkeersbegeleiding
02 156.100 160.700 Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725 Verkeersbegeleiding
03 156.150 160.750 Verkeersbegeleiding
63 156.175 160.775 Verkeersbegeleiding
04 156.200 160.800 Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825 Nautische informatie
05 156.250 160.850 Verkeersbegeleiding
65 156.275 160.875 Verkeersbegeleiding
06 156.300 156.300 Nautisch intership verkeer
66 156.325 160.925 Nautische informatie
07 156.350 160.950 Verkeersbegeleiding
67 156.375 156.375 Opsporing & Redding (SAR)
08 156.400 156.400 Nautisch intership verkeer
68 156.425 156.425 Verkeersbegeleiding
09 156.450 156.450 Divers nautisch gebruik
69 156.475 156.475 Verkeersbegeleiding
10 156.500 156.500 Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren
70 156.525 156.525 DSC/DSC-Berichten (Nood- en aanroepkanaal)
11 156.550 156.550 Havenoperaties
71 156.575 156.575 Havenoperaties
12 156.600 156.600 Havenoperaties
72 156.625 156.625 Nautisch intership verkeer tbv bergings- en sleepactiviteiten & sociaal verkeer
13 156.650 156.650 Nautisch intership verkeer
73 156.675 156.675 Nautische informatie tbv bestrijding verontreinigingen
14 156.700 156.700 Havenoperaties
74 156.725 156.725 Havenoperaties
15 156.750 156.750 Intraship
75 156.775 156.775 Havenoperaties
16 156.800 156.800 Nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
76 156.825 156.825 Divers nautisch gebruik
17 156.850 156.850 Intraship
77 156.875 156.875 Sociaal verkeer & Proviandering/Bunkerstations
18 156.900 161.500 Bruggen & Sluizen
78 156.925 161.525 Nautische informatie
19 156.950 161.550 Nautische informatie
79 156.975 161.575 Verkeersbegeleiding
20 157.000 161.600 Bruggen & Sluizen
80 157.025 161.625 Verkeersbegeleiding
21 157.050 161.650 Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.675 Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700 Bruggen & Sluizen
82 157.125 161.725 Bunkering & Proviandering
23 157.150 161.750 Kustwacht
83 157.175 161.775 Kustwacht
24 157.200 161.800 Nautische informatie
84 157.225 161.825 Bruggen & Sluizen
25 157.250 161.850 Verkeersbegeleiding
85 157.275 161.875 Bruggen & Sluizen
26 157.300 161.900 Nautische informatie
86 157.325 161.925 Nautische informatie
27 157.350 161.950 Verkeersbegeleiding
87 157.375 157.375 Divers nautisch gebruik
28 157.400 162.000 Nautische informatie
88 157.425 157.425 Tijdelijke maritieme evenementen
29 157.450 162.050 Scheepvaartbedrijven
89 157.475 162.075 Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100 Loodskanaal naar Laad/Losplaatsen
90 157.525 162.125 Oliebestrijdingsvaartuigen
31 157.550 162.150 Jachthavens (Marina kanaal)
91 157.575 162.175 Scheepvaartbedrijven
32 157.600 162.200 Scheepvaartbedrijven
92 157.625 162.225 Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250 Rijkswaterstaat
93 157.675 162.275 Scheepvaartbedrijven
34 157.700 162.300 Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325 Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350 Rijkswaterstaat
95 157.775 162.375 Scheepvaartbedrijven
36 157.800 162.400 Rijkswaterstaat
96 157.825 157.825 RWS Coastguard 01 & Oliebestrijding
37 157.850 157.850 Rijkswaterstaat (Jachthavens Engeland/Ierland)
97 162.475 162.475 Reservekanaal Kustwacht & Vliegtuig Kustwacht
38 157.900 162.500 Rijkswaterstaat
98 157.925 162.525 Scheepvaartbedrijven
39 157.950 157.950 Korps Landelijke Politie Diensten
99 157.975 157.975 Scheepvaartbedrijven
40 158.000 158.000 Korps Landelijke Politie Diensten
AIS1 (87H) 161.975 161.975 AIS transponder
AIS2 (88H) 162.025 162.025 AIS transponder
    opmerking
  • Kanaal 10 wordt tevens gebruikt voor de binnenwateren t.b.v. veiligheidsverkeer en als aanroepkanaal
  • Kanaal 13 is voor de binnenwateren het uitwijkkanaal voor kanaal 10 en voor de zeevaart het navigatie veiligheidskanaal in het kader van het GMDSS
  • Kanaal 16 is tevens het afhandelingskanaal na een DSC-alarmering
  • Kanaal 72 wordt in Nederland gebruikt voor bergings- en sleepactiviteiten
rotterdam-haven
Haven Rotterdam
marifoonkanaal Kanaalnummer, zoals te zien bij bruggen en sluizen.


Marifoonkanalen per locatie
Scroll voor alle locaties
Vaarweg Object Objectnaam Kan.
A Brug Museumbrug Groningen 9
A Brug A-brug Groningen 9
A Brug Kranebrug of Vissersbrug 9
A.G.Wildervanckkanaal Brug Spoorbrug 22
A.G.Wildervanckkanaal Brug Meedenerbrug 22
A.G.Wildervanckkanaal Brug Geert Veenhuizerbrug 22
A.G.Wildervanckkanaal Brug Fietsbrug de Vrijheid 22
Aarkanaal Brug Kattenbrug 20
Aarkanaal Brug Papenbrug 20
Aarkanaal Brug Aardammerbrug 20
Aarkanaal Brug Zegerbrug 20
Achterhaven Delfshaven Brug Achterhavenbrug 22
Aduarderdiep (Zuidelijk gedeelte) Hefbrug Kinderverlatentil (Brug) 22
Afgedamde Maas Hefbrug Brug Wilhelminasluis 22
Afgedamde Maas Sluis Wilhelminasluis 22
Afgesneden Maas langs Roermond Meldpunt Sluis Linne afvaart 22
Afgesneden Maas langs Roermond Sluis Schutsluis Linne 22
Afgesneden Maas langs Roermond Meldpunt Sluis Linne opvaart 22
Afgesneden Maas langs Roermond Meldpunt Sluis Roermond afvaart 20
Afgesneden Maas langs Roermond Sluis Schutsluis Roermond 20
Afgesneden Maas langs Roermond Meldpunt Sluis Roermond opvaart 20
Afsluitingskanaal Den Helder Brug Westpoortbrug 14
Algerasluis Krimpen Sluis Algerasluis 22
Algerasluis Krimpen Brug Brug over Algerasluis 22
Almelose Kanaal Zwolle Brug Schoenkuipenbrug 20
Almelose Kanaal Zwolle Brug Hanekampbrug 20
Almelose Kanaal Zwolle Brug Kievitsbrug 20
Amstel Brug Magere Brug 242 Amsterdam 22
Amstel Sluis Amstelschutsluizen 22
Amstel Hefbrug Hogesluis 246 (+leiding) Amsterdam 22
Amstel Brug Torontobrug 350 Amsterdam 22
Amstel Brug Berlagebrug 423 Amsterdam 22
Amstel Brug Baskulebrug Ouderkerk 20
Amstel Brug Busbrug Uithoorn 20
Amstel Brug Prinses Irenebrug 20
Amstel Brug Ophaalbrug Vrouwenakker 20
Amstel Sluis Tolhuissluizen 20
Amstel Brug Rolbrug Tolhuissluizen 20
Amstelmeer Brug Balgzandbrug 20
Amsterdam-Rijnkanaal Meldpunt Irenesluizen noordzijde 22
Amsterdam-Rijnkanaal Sluis Prinses Irenesluizen 22
Amsterdam-Rijnkanaal Meldpunt Irenesluizen zuidzijde 22
Amsterdam-Rijnkanaal Meldpunt Sluis Tiel binnenzijde 18
Amsterdam-Rijnkanaal Sluis Prins Bernardsluizen 18
Amsterdam-Rijnkanaal Meldpunt Sluis Tiel buitenzijde 18
Arkervaart Brug Ophaalbrug Arkersluis 12
Arkervaart Sluis Arkersluis 12
Balgzandkanaal Sluis Kooysluis 20
Balgzandkanaal Brug Oostoeverbrug 20
Belter- en Beulakerwijde Brug Blauwe Hand 20
Beneden-Merwede Brug Spoorbrug Baanhoek 71
Beneden-Merwede Brug Merwedebrug Papendrecht 71
Beneden-Merwede Meldpunt Meldpunt Brug Papendrecht 79
Bergsediepsluis Brug Brug binnenhoofd sluis 18
Bergsediepsluis Sluis Bergsediepsluis 18
Beukersgracht Brug Brug Beukersschutsluis 20
Beukersgracht Sluis Beukersschutsluis 20
Binckhorsthaven Den Haag Brug Binckhorstbrug 18
Binnenhaven Rotterdam Brug Binnenhavenbrug 18
Binnenhaven Rotterdam Brug Lodewijk Pincoffsbrug 18
Binnenhaven Stellendam Brug Ophaalbrug Goereese Sluis 20
Binnenhaven Stellendam Sluis Goereese Schutsluis 20
Binnenhaven Stellendam Brug Buitenbrug Goereese Sluis 20
Binnenhaven Zoutkamp Brug Reitdiepsluis 85
Binnen-IJ in Amsterdam Sluis Prins Willem Alexandersluis 18
Boerengat en Oude Haven R'dam Brug Boerengatbrug Rotterdam 20
Boven-Merwede Brug Merwedebrug in de A-27 18
Buitenhaven te Meppel Brug Kleine Kaapbrug 22
Buitenhaven van Enkhuizen Kade Ligkaden Buitenhaven 12
Buiten-IJ bij Amsterdam Brug Brug Schellingwoude 18
Calandkanaal Brug Brug Rozenburgsesluis 22
Calandkanaal Sluis Rozenburgse Schutsluis 22
Calandkanaal Brug Brug Rozenburgsesluis 22
Calandkanaal Hefbrug Calandbrug 22
Coenhaven Amsterdam Haven Coenhaven Kom A Amsterdam 14
Coenhaven Amsterdam Haven Coenhaven Kom C Amsterdam 14
Coolhaven Rotterdam Brug Pieter De Hoochbrug Rotterdam 22
Coolhaven Rotterdam Brug Coolhavenbrug Parksluis 22
Damsterdiep Sluis Slimsluis Groningen 20
Damsterdiep Brug Oosterhoogebrug 20
Delfshavense Schie Brug Hoge Brug Overschie 22
Delfshavense Schie Brug Spaanse Brug Overschie 22
Delfshavense Schie Brug Giessenbrug Rotterdam 22
Delfshavense Schie Brug Hoge Spoorbrug Delfshaven 22
Delfshavense Schie Brug Beukelsbrug Rotterdam 22
Delfshavense Schie Brug Mathenesserbrug Rotterdam 22
Delfshavense Schie Brug Lage Erfbrug Rotterdam 22
Delftse Schie Brug Abtswoudsebrug Delft 18
Delftse Schie Brug Kruithuisbrug Delft 18
Delftse Schie Brug Kandelaarbrug 18
Delftse Schie Brug Doenkadebrug Overschie 22
Dieze Meldpunt Sluis Engelen buitenkant 18
Dieze Sluis HenriÙttesluis Engelen 18
Dieze Hefbrug Hefbrug Sluis Engelen 18
Dieze Meldpunt Sluis Engelen binnenkant 18
Dijksgracht Amsterdam Brug Mariniersbrug 272 22
Dintel Brug Prinsenlandsebrug 20
Dintel Sluis Manderssluis Dinteloord 20
Does Brug Doesmolenbrug 22
Dokkumer Ee Brug Altenabrug 22
Dokkumer Ee Brug Eebrug Dokkum 22
Dokkumer Grootdiep Brug Brug Dokkumernieuwezijlen 20
Dokkumer Grootdiep Sluis Willem Loresluis 20
Dokkumer Grootdiep Brug Engwierumerbrug 20
Dokkumer Grootdiep Brug Schreiersbrug Dokkum 22
Dokkumer Grootdiep Brug Woudpoortbrug Dokkum 22
Dordtsche Kil Haven Overnachtingshaven De Wacht 71
Eem Kade Ligplaats Amersfoort-Centrum 22
Eem Brug Koppelbrug Amersfoort 22
Eem Brug Eembrug 22
Eem Brug Eembrug Rijwielpad 22
Eemskanaal Brug Driebondsbrug 64
Eemskanaal Brug Borgbrug 64
Eemskanaal Brug Bloemhofbrug 64
Eemskanaal Brug Woldbrug 64
Eemskanaal Brug Eelwerderbrug 64
Eemskanaal Meldpunt Zeesluis binnenkant 26
Eemskanaal Brug Brug Sluizen West Delfzijl 26
Eemskanaal Sluis Zeesluizen Delfzijl 26
Eemskanaal Brug Brug Sluizen Oost Delfzijl 26
Eemskanaal (Stadsdeel) Brug Oosterhavenbrug 9
Engelenvaart Brug Ophaalbrug Rottum 18
Engelenvaart Brug Ophaalbrug Nieuweschoot 18
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Brug Draaibrug Montfoort 20
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Brug Cosijnbrug Oudewater 22
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Brug Hoenkoopsebrug 22
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Brug Goverwellebrug 20
Geldersche IJssel Hefbrug IJsselspoorbrug Zutphen 20
Geldersche IJssel Hefbrug IJsselspoorbrug Zwolle 18
Geldersche IJssel Hefbrug Stadsbrug Kampen 18
Geldersche IJssel Brug Eilandbrug Kampen 84
Goessche Sas Sluis Goessche Sas 18
Gouwe Hefbrug Hefbrug Gouwsluis 18
Gouwe Brug Gouwespoorbrug Alphen 18
Gouwe Hefbrug Hefbrug Boskoop 18
Gouwe Hefbrug Hefbrug Waddinxveen 18
Gouwe Brug Coenecoopbrug 18
Gouwe Brug Spoordraaibrug Gouda 18
Gouwe Hefbrug Spoorhefbruggen Gouda 18
Gouwe-kanaal Brug Noord-brug Julianasluis 18
Gouwe-kanaal Sluis Julianasluis Gouda 18
Gouwe-kanaal Brug Zuid-brug Julianasluis 18
Grevelingenmeer Meldpunt Meldpunt Post Wemeldinge 68
Grevelingenmeer Sluis Grevelingensluis 20
Grevelingenmeer Brug Bruggen Grevelingensluis 20
Groeve, noordelijk gedeelte Brug Eendrachtsbrug Appingedam 64
Groeve, noordelijk gedeelte Sluis Groevesluis Noord 64
Groeve, noordelijk gedeelte Brug Draaibrug Groevesluis 64
Groeve, zuidelijk gedeelte Sluis Groevesluis Zuid 64
Groeve, zuidelijk gedeelte Brug Ophaalbrug Groevesluis 64
Groote Dok Hellevoetsluis Brug Draaibrug Hellevoetsluis 74
Grote Kolksluis Meppelerdiep Brug Brug Grote Sluis, buitenzijde 22
Grote Kolksluis Meppelerdiep Sluis Grote Sluis 22
Grote Kolksluis Meppelerdiep Brug Brug Grote Sluis, binnenzijde 22
Haagvliet Den Haag Brug Geestbrug Den Haag 18
Haagvliet Den Haag Brug Trekvlietbrug Den Haag 18
Hals en Springersdiep Jachthaven Port Zélande 31
Haringvliet Brug Haringvlietbrug 20
Haringvliet Jachthaven Marina Stellendam 31
Harlingertrekvaart Brug Slauerhoffbrug 22
Hartelkanaal Brug Harmsenbrug 22
Hartelkanaal Brug Suurhoffbruggen 22
Haven van Brouwershaven Kade Kade Brouwershaven 31
Haven van Brouwershaven Jachthaven Jachthaven Brouwershaven 31
Haven van Brouwershaven Haven Oude Haven Brouwershaven 31
Haven van Delfzijl Meldpunt Zeesluis buitenkant 26
Haven van Den Helder Brug Koopvaardersbrug Den Helder 22
Haven van Den Helder Sluis Koopvaardersschutsluis 22
Haven van Den Helder Brug Vice-Admiraal Moormanbrug 18
Haven van Deventer Brug Prins Bernardbrug 18
Haven van Deventer Sluis Prins Bernardsluis 18
Haven van Deventer Brug Binnenbrug Prins Bernardsluis 18
Haven van Deventer Brug Hanzebrug 18
Haven van Maassluis Brug Spoordraaibrug Maassluis 68
Haven van Maassluis Brug Havenbrug Maassluis 68
Haven van Maassluis Brug Schansbrug Maassluis 68
Haven van Middelharnis Sluis Schutssluis 12
Haven van Middelharnis Kade Kade Dijkers & Pijl 12
Haven van Nijkerk Brug Arkervaartbrug 12
Haven van Rijswijk Brug Steenplaetsbrug Rijswijk 18
Haven van Stavoren Brug Brug Gemeentesluis 74
Haven van Stavoren Sluis Gemeentesluis 74
Haven van Termunterzijl Brug Brug Termunterzijlsluis 9
Haven van Termunterzijl Sluis Nieuwe Termunterzijlsluis 9
Haven van Winschoten Brug Renselbrug Winschoten 22
Havenkanaal naar Goes Brug Wilhelminabrug 18
Havens van Oudeschild Haven Oudeschild Zuiderhaven 12
Havens van Oudeschild Haven Oudeschild Noorderhaven 12
Havens van Oudeschild Haven Oudeschild Werkhaven 12
Heimanswetering Brug Woubrugsebrug 18
Heimanswetering Brug ‘s Molenaarsbrug 18
Hoendiep Brug Jan Altinkbrug 22
Hoendiep Brug Hoogkerksterbrug 22
Hoendiep Brug Ophaalbrug CSM 22
Hoendiep Brug Vierverlatenbrug 22
Hoge Vaart Flevoland Sluis Ketelsluis 18
Hollandse IJssel Brug Haastrechtse Brug 20
Hooidamsloot Brug Hooidambrug 20
Hunsingokanaal Brug Draaibrug Hunsingosluis 85
IJsselmeer langs kust Noordholland Brug Draaibrug in de A-7 20
IJsselmeer langs kust Noordholland Brug Draaibrug in de A-7 20
IJsselmeer langs kust Noordholland Sluis Stevinsluis 20
IJsselmeer langs kust Noordholland Meldpunt Stevinsluizen Zuidzijde 20
IJsselmeer langs kust Noordholland Meldpunt Krabbersgatsluis Oostzijde 22
IJsselmeer langs kust Noordholland Kade Ligsteiger Enkhuizen 12
IJsselmeer langs kust Noordholland Brug Brug Krabbersgatsluizen 22
IJsselmeer langs kust Noordholland Sluis Krabbersgatsluizen 22
IJsselmeer, Lemmer-Lelystad Meldpunt Houtribsluizen noordzijde 20
Industriehaven Veendam Brug Industriebrug Veendam 22
Jan van Riebeeckhaven Amsterdam Haven Usselincxhaven Amsterdam 14
Jan van Riebeeckhaven Amsterdam Haven Karel Reinierszhaven Amsterdam 14
Jan van Riebeeckhaven Amsterdam Haven Adenhaven Amsterdam 14
Johan Frisokanaal Sluis Johan Frisosluis 18
Johan Frisokanaal Brug Brug Johan Frisosluis 18
Johan Frisokanaal Brug Jelteslootbrug 18
Julianakanaal Sluis Schutsluizen Limmel 20
Julianakanaal Meldpunt Born Afvaart 22
Julianakanaal Sluis Schutsluizen Born 22
Julianakanaal Meldpunt Born Opvaart 22
Julianakanaal Meldpunt Maasbracht afvaart 85
Julianakanaal Sluis Drielingsluis Maasbracht 85
Julianakanaal Meldpunt Maasbracht opvaart 85
Kalkhaven Dordrecht Brug Draaibrug Kalkhaven 74
Kanaal Almelo-de Haandrik Sluis Sluis Aadorp (Almelo) 22
Kanaal Almelo-de Haandrik Brug Ophaalbrug Aadorp 22
Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk Brug Ophaalbrug Giethoorn-zuid 20
Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk Brug Ophaalbrug Giethoorn-noord 20
Kanaal Beulakerwijde-Steenwijk Brug Nieuwe Heerenbrug 20
Kanaal door Walcheren Sluis Sluizen Vlissingen 18
Kanaal door Walcheren Brug Brug Binnenkeersluis 18
Kanaal door Walcheren Sluis Binnenkeersluis 18
Kanaal door Walcheren Brug Sloebrug 22
Kanaal door Walcheren Brug Draaibrug Souburg 22
Kanaal door Walcheren Brug Schroebrug 22
Kanaal door Walcheren Brug Stationsdraaibrug 22
Kanaal door Walcheren Sluis Sluizencomplex Veere 18
Kanaal door Zuid-Beveland Post Verkeerspost Wemeldinge 68
Kanaal door Zuid-Beveland Brug Postbrug 22
Kanaal door Zuid-Beveland Meldpunt Meldpunt Post Wemeldinge 68
Kanaal door Zuid-Beveland Meldpunt Hansweert binnenzijde 22
Kanaal door Zuid-Beveland Brug Vlakebrug 22
Kanaal door Zuid-Beveland Sluis Sluizen Hansweert 22
Kanaal door Zuid-Beveland Meldpunt Hansweert buitenzijde 22
Kanaal Gent-Terneuzen (NL deel) Meldpunt Vóóraanmelding SluisTerneuzen 69
Kanaal Gent-Terneuzen (NL deel) Brug Draaibrug Sas van Gent 11
Kanaal Gent-Terneuzen (NL deel) Brug Draaibrug Sluiskil 11
Kanaal Omval-Kolhorn Brug Kraspolderbrug 20
Kanaal Stolpen-Schagen Brug Stolper Ophaalbrug 20
Kanaal Stolpen-Schagen Brug Zijperbrug 20
Kanaal van Sint Andries Meldpunt Sint-Andries Waalzijde 20
Kanaal van Sint Andries Hefbrug Hefbrug 20
Kanaal van Sint Andries Sluis Schutsluis Sint Andries 20
Kanaal van Sint Andries Meldpunt Sint-Andries Maaszijde 20
Kanaal Wessem-Nederweert Meldpunt Sluis Panheel benedenkant 84
Kanaal Wessem-Nederweert Sluis Schutsluizen Panheel 84
Kanaal Wessem-Nederweert Meldpunt Sluis Panheel bovenkant 84
Kanaal Zutphen-Enschede Meldpunt Sluis Eefde benedenzijde 22
Kanaal Zutphen-Enschede Sluis Voorsluis Eefde 22
Kanaal Zutphen-Enschede Sluis Sluis Eefde 22
Kanaal Zutphen-Enschede Meldpunt Sluis Eefde bovenzijde 22
Kanaal Zutphen-Enschede Sluis Sluis Delden 18
Kanaal Zutphen-Enschede Sluis Sluis Hengelo 22
Karperkuil Hoorn Brug Otto’s Brug Hoorn 74
Ketelmeer Brug Ketelbrug 18
Kleine Parksluis Rotterdam Sluis Kleine Parksluis Rotterdam 22
Koningshaven Rotterdam Brug Koninginnebrug Rotterdam 20
Koningshaven Rotterdam Post Verkeerscentrale Stad 13
Koningshaven Rotterdam Brug Erasmusbrug 20
Koopvaardersbinnenh. Den Helder Brug Van Kinsbergenbrug 14
Koopvaardijhaven Hellevoetsluis Sluis Sluis Hellevoetsluis 74
Koopvaardijhaven Hellevoetsluis Brug Ophaalbrug Sluis H’sluis 74
Korte Vlietkanaal Leiden Brug Hoogkamerbrug-zuidbrug Leiden 22
Korte Vlietkanaal Leiden Brug Hoogkamerbrug-noord Leiden 22
Korte Vlietkanaal Leiden Brug Hoflandbrug Leiden 22
Korte Vlietkanaal Leiden Brug Waddingerbrug-zuid Leiden 22
Korte Vlietkanaal Leiden Brug Waddingerbrug-noord Leiden 22
Kostverlorenvaartroute Amsterdam Brug Willemspoortbrug 151 69
Kostverlorenvaartroute Amsterdam Brug Beltbrug 324 Amsterdam 69
Kostverlorenvaartroute Amsterdam Brug Wiegbrug 173 Amsterdam 69
Kostverlorenvaartroute Amsterdam Brug Zeilstraatbrug 348 Amsterdam 69
Krammer Meldpunt Krammer binnenkant 22
Krammer Brug Brug Krammersluizen 22
Krammer Sluis Krammersluizen noordkolk 22
Krammer Meldpunt Krammer buitenkant 22
Krammer Meldpunt Meldpunt Post Wemeldinge 68
Krammersluizen Jachtensluis Sluis Jachtensluis Krammersluis 22
Krammersluizen Zuidkolk Sluis Krammersluizen zuidkolk 22
Laakhaven Den Haag Brug Laakbrug Den Haag 18
Laakhaven Den Haag Brug Leeghwaterbrug Den Haag 18
Laakhaven Den Haag Brug Calandbrug Den Haag 18
Langesloot bij Tacozijl Brug Rengersbrug 11
Lauwersmeer (Hoofdgeul) Brug Brug Robbengatsluis 84
Lauwersmeer (Hoofdgeul) Sluis Robbengatsluis 84
Leidsche Trekvliet Brug Trekvlietbrug Leiden 22
Lek Sluis Schutsluis/Stuw Hagestein 18
Lekkanaal Meldpunt Vreeswijk binnenkant 20
Lekkanaal Sluis Prinses Beatrixsluis 20
Lekkanaal Meldpunt Vreeswijk buitenkant 20
Lemmer-binnenhaven Sluis Lemstersluis 22
Lemmer-binnenhaven Brug Blokjesbrug 11
Lemsterzijlroede Brug Flevobrug 11
Lemsterzijlroede Brug Zijlroedebrug 11
Leukerheide Plassengebied Sluis Sluis Bergerheide 15
Leuvehaven Dordrecht Brug Mazelaarsbrug 74
Leuvehaven Rotterdam Brug Leuvebrug Rotterdam 20
Linge Sluis Gorinchemse Kanaalsluis 18
Linge Hefbrug Gorinchemse Kanaalsluis 18
Linge-Verbindingskanaal Brug Schotdeurensebrug 22
Linge-Verbindingskanaal Sluis Sluis Arkelse Dam 22
Linne-Buggenum Lateraalkanaal Sluis Schutsluizen Heel 18
Linne-Buggenum Lateraalkanaal Meldpunt Sluis Heel Opvaart 18
Maas (van Maasbracht tot Heel) Meldpunt Sluis Heel Afvaart 18
Maas (van Roermond tot Lith) Sluis Schutsluizen Belfeld 18
Maas (van Roermond tot Lith) Sluis Schutsluizen Sambeek 22
Maas (van Roermond tot Lith) Sluis Schutsluis Grave 20
Maas (van Roermond tot Lith) Sluis Prinses Maximasluizen Lith 22
Maas (van Ternaaien tot Limmel) Hefbrug Sint Servaasbrug 20
Maas (van Ternaaien tot Limmel) Hefbrug Spoorbrug 20
Maas-Waalkanaal Sluis Schutsluis Heumen 22
Maas-Waalkanaal Meldpunt Weurt Kanaalzijde 18
Maas-Waalkanaal Sluis Schutsluizen Weurt 18
Maas-Waalkanaal Hefbrug Hef- en Vaste Sluisbrug 18
Maas-Waalkanaal Meldpunt Weurt Waalzijde 18
Markermeer langs kust Noordholland Meldpunt Krabbersgatsluis Westzijde 22
Markkanaal Brug Vrachelsebrug Marksluis 18
Markkanaal Sluis Marksluis 18
Meppelerdiep Brug Meppelerdiepsluis 22
Meppelerdiep Brug Eshuisbrug 22
Meppelerdiep Brug Kaapbrug 22
Mercuriushaven Amsterdam Haven Nieuwe Houthaven Amsterdam 14
Mercuriushaven Amsterdam Haven Minervahaven Amsterdam 14
Mercuriushaven Amsterdam Haven Houtveemkanaalhaven Amsterdam 14
Mercuriushaven Amsterdam Haven Vlothaven Amsterdam 14
Mercuriushaven Amsterdam Haven Neptunushaven Amsterdam 14
Merwedekanaal benoorden de Lek Brug Blauwebrug 18
Merwedekanaal benoorden de Lek Brug Rijnhuizerbrug 18
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Hoge Brug Sluis Vianen 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Sluis Grote Sluis Vianen 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Julianabrug Sluis Vianen 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Bolgarijensebrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Zwaanskuikenbrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Meerkerksebrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Bazelbrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Spoordraaibrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Rijksstraatwegbrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Haarbrug 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Sluis Algemeene Begraafplaatssluis 22
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Korte Brug Merwedesluis 18
Merwedekanaal bezuiden de Lek Sluis Grote Merwedesluis 18
Merwedekanaal bezuiden de Lek Brug Hoge Brug Merwedesluis 18
Middensluis IJmuiden Brug Brug buitenhoofd sluis 22
Middensluis IJmuiden Sluis Middensluis IJmuiden 22
Middensluis IJmuiden Brug Brug binnenhoofd sluis 22
Munnekezijlsterriet Sluis Friese Sluis 85
Natte Dok Den Helder Brug Ophaalbrug Zeedoksluis-buiten 14
Natte Dok Den Helder Sluis Zeedoksluis 14
Natte Dok Den Helder Brug Ophaalbrug Zeedoksluis-binnen 14
Nauernasche Vaart Brug Reint Laan Junior-brug 20
Nauernasche Vaart Brug Vaartbrug 20
Nauwe Greuns Brug Draaibrug Hempens 20
Nauwe Greuns Brug Pylkwiersterbrug 20
Naviduct Krabbersgat Meldpunt Naviduct Noordzijde 22
Naviduct Krabbersgat Sluis Naviductsluizen 22
Naviduct Krabbersgat Meldpunt Naviduct Zuidzijde 22
Nederrijn Kade Loskade Zagrikon 12
Nederrijn Kade Rijnkade Arnhem 12
Nederrijn Meldpunt Sluis Driel bovenzijde 20
Nederrijn Sluis Schutsluis en Stuw Driel 20
Nederrijn Meldpunt Sluis Driel benedenzijde 20
Nederrijn Sluis Schutsluis/Stuw Amerongen 20
Nieuw Heerenveens Kanaal Brug Jousterbrug 18
Nieuwe Gouwe in Gouda Brug Steve Bikobrug Gouda 20
Nieuwe Haven Dordrecht Brug Engelenburgerbrug 74
Nieuwe Haven Dordrecht Brug Lange IJzeren Brug 74
Nieuwe Herengracht Amsterdam Brug Latjesbrug 50 Amsterdam 22
Nieuwe Herengracht Amsterdam Brug Hortusbrug 239 Amsterdam 22
Nieuwe Herengracht Amsterdam Brug Vaz Diasbrug 238 Amsterdam 22
Nieuwe Herengracht Amsterdam Brug Walter Suskindbrug 237 Amsterdam 22
Nieuwe Kanaal Leeuwarden Brug Spoorbrug 22
Nieuwe Maas Brug Van Brienenoordbruggen 20
Nieuwe Maas Haven Werkhaven Schiedam 22
Nieuwe Maas Haven Wilhelminahaven Schiedam 22
Nieuwe Meer bij Amsterdam Sluis Nieuwe Meerschutsluis 22
Nieuwe Meer bij Amsterdam Brug Rijksweg- en Spoorbruggen 69
Nieuwe Merwede Haven Beatrixhaven Werkendam 12
Nijkerkernauw Brug Ophaalbrug Nijkerksluis 18
Nijkerkernauw Sluis Nijkerkersluis 18
Noord Meldpunt Meldpunt Rietbaan 79
Noord Brug Alblasserdamse Brug 22
Noordersluis IJmuiden Brug Rolbrug buitenhoofd sluis 22
Noordersluis IJmuiden Sluis Noordersluis IJmuiden 22
Noordersluis IJmuiden Brug Rolbrug binnenhoofd sluis 22
Noordhollands Kanaal Sluis Willem I sluizen Amsterdam 20
Noordhollands Kanaal Brug Gerben Wagenaarbrug 357 20
Noordhollands Kanaal Brug Buiksloterbrug Amsterdam 20
Noordhollands Kanaal Sluis Purmerschutsluis 20
Noordhollands Kanaal Brug Ophaalbrug Purmersluis 20
Noordhollands Kanaal Brug Kogerpolderbrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Leeghwaterbrug Alkmaar 20
Noordhollands Kanaal Brug Friese Brug Alkmaar 20
Noordhollands Kanaal Brug Ringersdraaibrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Tesselse Brug Alkmaar 20
Noordhollands Kanaal Brug Huiswaarderbrug Alkmaar 20
Noordhollands Kanaal Brug Vlielandbrug Alkmaar 20
Noordhollands Kanaal Brug Koedijkervlotbrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Schoorldammerbrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Burgervlotbrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Sint Maartensvlotbrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Stolperbasculebrug 20
Noordhollands Kanaal Brug Vlotbrug ‘t Zand 20
Noordhollands Kanaal Brug Kooybrug Den Helder 20
Noord-Willemskanaal Hefbrug Van Ketwich Verschuurbrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Van Iddekingebrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Julianabrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Muntinghbrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Parkbrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Spoorbrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Van Hallbrug 9
Noord-Willemskanaal Brug Eelderbrug 9
Oosterdok Marinedokzijde A'dam Brug Oosterdoksbrug 485 22
Oosterdok Marinedokzijde A'dam Brug Spoor-baskulebruggen 22
Oosterdok Marinedokzijde A'dam Brug Oosterdoksdraaibrug 22-69
Oosterdok Passantenhaven A'dam Brug Langedoksbrug 1939 22
Oosterhaven Brug Trompdraaibrug Groningen 9
Oosterhaven Enkhuizen Brug Blauwpoortsbrug Enkhuizen 12
Oosterhornhaven Brug Weiwerderbrug 84
Oosterhornhaven Brug Heemskesbrug 84
Oosterschelde Meldpunt Meldpunt Post Wemeldinge 68
Oostvaardersdiep Meldpunt Houtribsluizen zuidzijde 20
Oranjesluizen Amsterdam Sluis Oranjesluizen Amsterdam 18
Oude Eemskanaal Brug Brug Nr. 15 22
Oude Haven van Enkhuizen Brug Drommedarisbrug Enkhuizen 12
Oude Haven van Enkhuizen Brug Wilhelminabrug Enkhuizen 12
Oude Hoogeveense Vaart Brug Brug Meppelersluis 22
Oude Hoogeveense Vaart Sluis Meppelersluis 22
Oude Hoogeveense Vaart Brug Boazbrug Meppel 22
Oude Hoogeveense Vaart Brug Zuiderbrug Meppel 22
Oude Hoogeveense Vaart Brug Emmabrug Meppel 22
Oude IJssel Brug Brug Schutsluis Doesburg 20
Oude IJssel Sluis Schutsluis Doesburg 20
Oude IJssel Brug Energiebrug Doetinchem 18
Oude IJssel Brug Europabrug Doetinchem 18
Oude IJssel Brug Oude IJsselbrug 18
Oude IJssel Brug Saap Roelofsbrug 18
Oude IJssel Hefbrug Spoorhefbrug Doetinchem 18
Oude Maas Kade Ligkade Zomerlust 74
Oude Maas Kade Buiten-kalkhaven Dordrecht 74
Oude Maas Hefbrug Spoorbrug Dordrecht 79
Oude Maas Brug Stadsbrug Dordrecht 71
Oude Maas Kade Handelskade 74
Oude Maas Kade Loskade Unimills 74
Oude Maas Post Verkeerspost Dordrecht 79
Oude Maas Hefbrug Spijkenisserbrug 18
Oude Maas Hefbrug Botlekbrug 18
Oude Rijn Sluis Schutsluis Bodegraven 20
Oude Rijn Brug Rijnbrug over de Sluis 20
Oude Rijn Brug Burgemeester Crolesbrug 20
Oude Rijn Brug Zwammerdamsebrug 20
Oude Rijn Brug Steekterbrug 18
Oude Rijn Brug Swaenswijkbrug 18
Oude Rijn Brug Alphensebrug 18
Oude Rijn Brug Koningin Julianabrug 18
Oude Rijn Brug Dr Albert Schweitzerbrug 18
Oude Rijn Brug Ophaalbrug Koudekerk 20
Oude Rijn Brug Baskulebrug A4 22
Oude Rijn Brug Leiderdorpsebrug 22
Oude Rijn Brug Schrijversbrug Leiden 22
Oude Rijn Leiden-Katwijk Brug Nieuwe Spoorbrug De Vink 22
Oude Rijn Leiden-Katwijk Brug Stevenshofbrug Leiden 22
Oude Rijn Leiden-Katwijk Brug Brug Haagse Schouw 22
Oude Rijn Leiden-Katwijk Brug Baskulebrug Rijksweg A-44 22
Oude Rijn Leiden-Katwijk Brug Torenvlietbrug Leiden 22
Overlekerkanaal Haven Haven voormalige veiling 9
Overlekerkanaal Kade Kades werven Medemblik 9
Overlekerkanaal Sluis Westerhavensluis 9
Parkhaven Rotterdam Sluis Grote Parksluis Rotterdam 22
Parkhaven Rotterdam Brug Parkhavenbrug Parksluis 22
Passage via de Hartelsluis Sluis Hartelsluis 22
Passage via de Hartelsluis Brug Hartelbrug 22
Pekel-Aa Brug Winschoterhoogebrug 22
Prinses Margrietkanaal Brug Draaibrug Stroobos 20
Prinses Margrietkanaal Brug Draaibrug Schuilenburg 22
Prinses Margrietkanaal Brug Nieuwe Spoorbrug Grouw 18
Prinses Margrietkanaal Sluis Terhornstersluis 22
Prinses Margrietkanaal Meldpunt Prinses Margrietsluis binnen 20
Prinses Margrietkanaal Brug Brug Prinses Margrietsluis 20
Prinses Margrietkanaal Sluis Prinses Margrietsluis 20
Prinses Margrietkanaal Meldpunt Princes Margrietsluis buiten 20
Ramsdiep Brug Ramspolbrug 20
Realengracht Amsterdam Brug Zandhoekbrug 316 22
Reitdiep Brug Plantsoenbrug 9
Reitdiep Brug Herman Colleniusbrug 9
Reitdiep Brug Pleiadenbrug 9
Reitdiep Brug Plataanbrug 9
Reitdiep Brug Brug Dorkwerdsluis 85
Reitdiep Sluis Sluis Dorkwerd 85
Reitdiep Brug Brug Dorkwerdsluis 85
Reitdiep Brug Platvoetbrug 85
Reitdiep Brug Draaibrug Wierumerschouw 85
Reitdiep Brug Fietsbrug Wetsingersluis 84
Reitdiep Brug Ophaalbrug Garnwerd 84
Reitdiep Brug Draaibrug Roodehaan 85
Reitdiep Brug Brug Sluis Lammerburen 84
Reitdiep Sluis Sluis Lammerburen 84
Rensel Brug Spoorbrug 22
Rijnhaven Alphen aan den Rijn Brug Rijnhavenbrug 18
Rijn-Schiekanaal Brug Wilhelminabrug Leiden 22
Rijn-Schiekanaal Brug Kanaalbrug Leiden 22
Rijn-Schiekanaal Brug Spoorbrug Leiden 22
Rijn-Schiekanaal Brug Lammebrug Leiden 22
Rijn-Schiekanaal Brug Vlietlandbrug 22
Rijn-Schiekanaal Brug Overhaalbrug 22
Rijn-Schiekanaal Brug Noordelijke Sluisbrug Leidschendam 18
Rijn-Schiekanaal Sluis Schutsluis Leidschendam 18
Rijn-Schiekanaal Brug Zuidelijke Sluisbrug Leidschendam 18
Rijn-Schiekanaal Brug Wijkerbrug Voorburg 18
Rijn-Schiekanaal Brug Kerkbrug Voorburg 18
Rijn-Schiekanaal Brug Oude Tolbrug Den Haag 18
Rijn-Schiekanaal Brug Nieuwe Tolbrug Den Haag 18
Rijn-Schiekanaal Brug Hoornbrug Rijswijk 18
Rijn-Schiekanaal Brug Reineveldbrug Delft 18
Rijn-Schiekanaal Brug Plantagebrug Delft 18
Rijn-Schiekanaal Brug Koepoortbrug Delft 18
Rijn-Schiekanaal Brug Oostpoortbrug Delft 18
Rijn-Schiekanaal Brug Sint Sebastiaansburg 18
Rijn-Schiekanaal Brug Hambrug Delft 18
Ringvaart Haarlemmerm.oost.deel Brug Schiphol Baskulebrug A-9 22
Ringvaart Haarlemmerm.oost.deel Brug Draaibrug Schiphol 22
Ringvaart Haarlemmerm.oost.deel Brug Bosrandbrug 22
Ringvaart Haarlemmerm.oost.deel Brug Aalsmeerderbruggen 18
Ringvaart Haarlemmerm.oost.deel Brug Leimuidener Baskulebrug 18
Ringvaart Haarlemmerm.west.deel Brug Cruquiusbrug 18
Ringvaart Haarlemmerm.west.deel Brug Bennebroekerbrug 18
Ringvaart Haarlemmerm.west.deel Brug Elsbroekerbrug in de N207 18
Ringvaart Haarlemmerm.west.deel Brug Lisserbrug 18
Roggenkamp-doorsteek Brug Fietsbrug Delfzijl 22
Roggenkamp-doorsteek Brug Roggenkampbrug 22
Roggenkamp-doorsteek Sluis Roggenkampsluis 22
Roode Vaart (Noordelijk gedeelte) Sluis Schutsluis Roodevaart 22
Roompot (binnen) Brug Zeelandbrug (Bascule-deel) 18
Roompot (binnen) Meldpunt Meldpunt Post Wemeldinge 68
Roompot (binnen) Sluis Roompotsluis 18
Rotte Brug Prinses Irenebrug 22
Scheepmakershaven Rotterdam Brug Rederijbrug 20
Schelde-Rijnverbinding Meldpunt Kreekraksluis noordzijde 20
Schelde-Rijnverbinding Sluis Kreekraksluizen 20
Schelde-Rijnverbinding Meldpunt Kreekraksluis zuidzijde 20
Schiedam, Buitenhaven Brug Koninginnebrug 22
Schiedam, Buitenhaven Sluis Buitensluis 22
Schiedamse Schie Brug Oost-abtsbrug 22
Schiedamse Schie Brug Rolbrug Huis-te-Riviere 22
Schippersgracht Amsterdam Brug Kortjewantsbrug 487 22
Schippersgracht Amsterdam Brug Brug 278 Rapenburgersluis 22
Schippersgracht Amsterdam Sluis Rapenburgerschutsluis 22
Sluizen van Kornwerderzand Meldpunt Kornwerderzand Zuidzijde 18
Sluizen van Kornwerderzand Sluis Lorentzsluizen 18
Sluizen van Kornwerderzand Brug Afsluitdijkbruggen 18
Sluizen van Kornwerderzand Meldpunt Kornwerderzand Noordzijde 18
Smalweesp-westzijde Brug Brug Driemondsluis 20
Smalweesp-westzijde Sluis Schutsluis Driemond 20
Spaarne Brug Waarderbrug Haarlem 18
Spaarne Brug Prinsenbrug Haarlem 18
Spaarne Brug Catharijnebrug Haarlem 18
Spaarne Brug Gravestenenbrug Haarlem 18
Spaarne Brug Melkbrug Haarlem 18
Spaarne Brug Langebrug Haarlem 18
Spaarne Brug Buitenrustbrug Haarlem 18
Spaarne Brug Schouwbroekerbrug Haarlem 18
Stadsbuitengracht Stavoren Brug Koebrug Stavoren 74
Starkenborghkanaal Meldpunt Oostersluis bovenkant 20
Starkenborghkanaal Brug Brug Oostersluis (Zuid) 20
Starkenborghkanaal Sluis Oostersluis Groningen 20
Starkenborghkanaal Brug Aegirbrug (Oostersluis Noord) 20
Starkenborghkanaal Meldpunt Oostersluis benedenkant 20
Starkenborghkanaal Brug Oosterhamrikbaanbrug 68
Starkenborghkanaal Brug Gerrit Krol- of Korrebrug 68
Starkenborghkanaal Brug Paddepoelsterbrug 68
Starkenborghkanaal Hefbrug Hefbrug Dorkwerd 86
Starkenborghkanaal Hefbrug Hefbrug Aduard-Roodehaan 86
Starkenborghkanaal Hefbrug Hefbrug Zuidhorn 86
Starkenborghkanaal Meldpunt Gaarkeukensluis Oostzijde 18
Starkenborghkanaal Brug Brug Gaarkeukensluis Oost 18
Starkenborghkanaal Sluis Gaarkeukensluis 18
Starkenborghkanaal Meldpunt Gaarkeukensluis Westzijde 18
Starkenborghkanaal Brug Brug Eibersburen 18
Tapsloot Oostelijk gedeelte Brug Beatrixbrug 18
Terneuzen via Middensluis Meldpunt Middensluis binnenkant 69
Terneuzen via Middensluis Brug Brug Middensluis (Z) 69
Terneuzen via Middensluis Sluis Middensluis Terneuzen 69
Terneuzen via Middensluis Brug Brug Middensluis (N) 69
Terneuzen via Middensluis Meldpunt Middensluis buitenkant 69
Terneuzen via Oostsluis Meldpunt Oostsluis binnenkant 18
Terneuzen via Oostsluis Brug Brug Oostsluis (Z) 18
Terneuzen via Oostsluis Sluis Oostsluis Terneuzen 18
Terneuzen via Oostsluis Brug Brug Oostsluis (N) 18
Terneuzen via Oostsluis Meldpunt Oostsluis buitenkant 18
Terneuzen via Westsluis Meldpunt Westsluis binnenkant 69
Terneuzen via Westsluis Brug Brug Binnenhoofd Westsluis 69
Terneuzen via Westsluis Sluis Westsluis Terneuzen 69
Terneuzen via Westsluis Brug Brug Buitenhoofd Westsluis 69
Terneuzen via Westsluis Meldpunt Westsluis buitenkant 69
Theodorushaven Bergen op Zoom Brug Brug Burgemeester Peterssluis 22
Thorbeckegracht Zwolle Brug Vischpoortenbrug 20
Thorbeckegracht Zwolle Brug Pelserbrugje 20
Thorbeckegracht Zwolle Brug Diezerpoortenbrug 20
Urkervaart Sluis Urkersluis met vaste brug 22
Urkervaart Brug Brug Benedenhoofd sluis 22
Urkervaart Brug Ir.A.De Witbrug De Meep 22
Vaargeul Amsterdam-Lelystad Meldpunt Houtribsluizen zuidzijde 20
Vaargeul Amsterdam-Lelystad Brug Brug over Houtribsluizen 20
Vaargeul Amsterdam-Lelystad Sluis Houtribsluizen Lelystad 20
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam Brug Ophaalbrug Biesbossluis 18
Vaarweg Spijkerboor-Werkendam Sluis Biesboschsluis 18
Van Harinxmakanaal Brug Brug Tsjerk Hiddessluizen 22
Van Harinxmakanaal Sluis Tsjerk Hiddessluizen 22
Van Harinxmakanaal Brug Koningsbrug 20
Van Harinxmakanaal Brug Draaibrug Kiesterzijl 18
Van Harinxmakanaal Brug Frisiabrug 18
Van Harinxmakanaal Brug Stationsbrug Franeker 20
Van Harinxmakanaal Brug Westergoabrug Deinum 18
Van Harinxmakanaal Brug Brug Ritsumazijl 18
Van Harinxmakanaal Brug Harinxmakanaalspoorbrug 22
Van Harinxmakanaal Brug Zwettebrug Leeuwarden-zuid 22
Van Harinxmakanaal Brug HRMK Spoorbrug 20
Van Harinxmakanaal Brug Van Harinxmabruggen 18
Van Harinxmakanaal Brug Drachtsterbrug 18
Vecht Brug Nieuwersluisbrug 20
Veluwemeer Sluis Voormalige Hardersluis 20
Verbinding te Nigtevecht Brug Ophaalbrug Nigtevecht 20
Verbindingskan. Delfzijl-Termunten Brug Brug over Sluis Lalleweer 84
Verbindingskan. Delfzijl-Termunten Sluis Sluis Lalleweer 84
Verbindingskan. Delfzijl-Termunten Brug Lalleweersterbrug 84
Verbindingskan. in het Bossche Veld Meldpunt Sluis Bosseveld westzijde 20
Verbindingskan. in het Bossche Veld Sluis Schutsluis Bossche Veld 20
Verbindingskan. in het Bossche Veld Meldpunt Sluis Bosseveld Oostzijde 20
Verbindingskanaal Reitdiep Brug Oosterbrug Groningen 9
Verbindingskanaal Reitdiep Brug Herebrug Groningen 9
Verbindingskanaal Reitdiep Brug H.J.Werkmanbrug Groningen 9
Verbindingskanaal Reitdiep Brug Emmabrug Groningen 9
Verlengde Oosterhaven Enkhuizen Brug Compagniesbrug Enkhuizen 12
Vlaardingervaart Brug Julianabrug Vlaardingen 20
Vlaardingervaart Brug Spoorbrug Vlaardingen 20
Vlaardingervaart Sluis Delflandse Buitensluis 20
Vlaardingervaart Brug Deltabrug over Sluis 20
Vluchthaven Lemmer Sluis Riensluis Lemmer 11
Vluchthaven Lemmer Brug Brug Binnenkant Riensluis 11
Voedingskanaal Brielle Brug Zoetwaterkanaalbrug 22
Volkerak Meldpunt Aanmelden Post Noord 64
Volkerak Blok N Blokkanaal Noordzijde 7
Volkerak Blok Z Blokkanaal Zuidzijde 25
Volkerak Meldpunt Aanmelden Post Zuid 64
Vollerswaal Hoorn Brug Kleine Oostsluisbrug 74
Vossemeer Sluis Roggebotsluis 22
Vossemeer Brug Zwolse Brug Roggebotsluis 22
Waal Haven Lindenberghaven Nijmegen 12
Waal Kade Ligkade Waalkade 12
Waal Haven Waalhaven Nijmegen 12
Wantij Brug Prins Hendrikbrug 74
Wantij Brug Wantijbrug 22
Wantij Hefbrug Spoorbruggen 71
Wantij Hefbrug Stadspoldersfietsbrug 71
Weespertrekvaart Hefbrug Hefbrug 429 Omval Amsterdam 22
Weespertrekvaart Hefbrug Duivendrechtsebrug 22
Westelijk Marktkanaal Amsterdam Brug Jan van Galenbrug 382 22
Westerdok Amsterdam Brug Brug 314 Westerdoksluis 22
Westerdok Amsterdam Brug Spoordraaibrug Westerdok 22
Westerhaven te Medemblik Brug Brug Westerhavensluis 9
Westerhaven te Medemblik Jachthaven Westerhaven Medemblik 9
Westerhaven te Medemblik Brug Kwikkelsbrug Medemblik 9
Westerkanaal Amsterdam Brug Westerkeersluisbrug 346 22
Westerkanaal Amsterdam Sluis Westerkanaalschutsluis 22
Westerschelde Post Centrale Vlissingen 14
Westerschelde Post VerkeerscentraleTerneuzen 03
Westerschelde Post Verkeerscentrale Hansweert 65
Westhaven Amsterdam Haven Sonthaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Bosporushaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Suezhaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Beringhaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Hornhaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Moezelhaven Amsterdam 14
Westhaven Amsterdam Haven Mainhaven Amsterdam 14
Westoeverhaven te Den Helder Brug Burgemeester Visserbrug 22
Wijde Greuns Brug Greunsbrug 20
Wijnhaven Dordrecht Brug Boombrug 74
Wilhelminakanaal Brug Brug Sluis I 18
Wilhelminakanaal Sluis Schutsluis Nr. I 18
Wilhelminakanaal Sluis Schutsluis Nr.III (2x) 18
Wilhelminakanaal Brug Dr.Deelenlaanbrug 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Waalstraat 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Lijnsheike 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Heikantsebaan 20
Wilhelminakanaal Brug Brug Enschotsestraat 20
Wilhelminakanaal Hefbrug Hefbrug Bosscheweg 20
Wilhelminakanaal Brug Brug Oisterwijksebaan 20
Wilhelminakanaal Brug Brug Biesthoutakker 20
Wilhelminakanaal Brug Brug Holenakker 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Sluis IV 20
Wilhelminakanaal Sluis Schutsluis Nr.IV 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Groenewoud 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Heuvel 20
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Houtens 22
Wilhelminakanaal Hefbrug Hefbrug 22
Wilhelminakanaal Brug Brug Hooijdonk te Breugel 22
Wilhelminakanaal Brug Ophaalbrug Stad van Gerwen 22
Wilhelminakanaal Brug Brug Sluis V. 22
Wilhelminakanaal Brug Brug Oranjelaan 22
Willemsvaart Zwolle Brug Buitenbrug Katerveersluis 20
Willemsvaart Zwolle Sluis Katerveersluis Zwolle 20
Willemsvaart Zwolle Brug Binnenbrug Katerveersluis 20
Winschoterdiep Brug Lage Euvelgunnerbrug 22
Winschoterdiep Brug Hoge Euvelgunnerbrug 22
Winschoterdiep Brug Langmanbrug 22
Winschoterdiep Brug Gideonbrug 22
Winschoterdiep Brug Duinkerkerbrug 22
Winschoterdiep Brug Westerbroeksterbrug 22
Winschoterdiep Brug Rengersbrug 22
Winschoterdiep Brug Zwedenbrug 22
Winschoterdiep Brug Knijpsbrug te Hoogezand 22
Winschoterdiep Brug Slochterbrug te Hoogezand 22
Winschoterdiep Brug Noordbroeksterbrug 22
Winschoterdiep Brug Zuidbroeksterbrug 22
Winschoterdiep Brug Brug in Rijksweg N-33 22
Winschoterdiep Sluis Eextersluis 22
Winschoterdiep Brug Brug Eextersluis 22
Winschoterdiep Brug Graaf Adolfbrug 22
Winschoterdiep Brug Kloosterbrug 22
Winschoterdiep Brug Beertsterbrug 22
Wolwevershaven Dordrecht Brug Damiatebrug 74
Zaan Sluis Wilhelminasluis Zaandam 20
Zaan Brug Beatrixbrug Zaandam 20
Zaan Brug Prins Bernardbrug Zaandam 20
Zaan Brug Spoorwegbrug Zaandam 20
Zaan Brug Willem Alexanderbrug 20
Zaan Brug Coentunnelwegbrug Zaandam 20
Zaan Brug Julianabrug Zaandijk 18
Zaan Brug Zaanbrug Wormerveer 18
Zaan Brug Prins Clausbrug 18
Zandkreek Brug Brug buitenhoofd sluis 18
Zandkreek Sluis Zandkreeksluis 18
Zandkreek Brug Hongersdijkbrug Zandkreek 18
Zandsloot bij Terhorn Brug Nieuwe Zandslootbrug 22
Ziende Brug Ziendebrug 20
Zijkanaal A Beverwijk Meldpunt Meldpunt Haven Beverwijk 71
Zijkanaal C Spaarndam Brug Nieuwe Buitenhuizerbrug 18
Zijkanaal C Spaarndam Brug Brug Spaarndammersluis 18
Zijkanaal C Spaarndam Sluis Rijnlandssluis Spaarndam 18
Zijkanaal D Brug Nauernasche Brug 20
Zijkanaal G Zaandam Brug Den Uylbrug Zaandam 20
Zijkanaal G Zaandam Brug Wilhelminabrug Zaandam 20
Zijkanaal naar Almelo Brug Dollegoorbrug 20
Zijkanaal naar Almelo Hefbrug Eilandsbrug 20
Zijkanaal naar Almelo Brug Javabrug 20
Zijkanaal naar Arnemuiden Brug Arnebruggen 22
Zijkanaal naar Arnemuiden Brug Spoorbrug 22
Zijl Brug Zijlbrug Leiden 22
Zijl Brug Spanjaardsbrug Leiden 22
Zoutkeetsgracht Amsterdam Brug Petemaijenbrug 317 22
Zoutkeetsgracht Amsterdam Brug Zoutkeetsbrug 318 22
Zuiddiepje Rotterdam Brug Zuiddiepjebrug 13
Zuidersluis IJmuiden Brug Brug buitenhoofd sluis 22
Zuidersluis IJmuiden Sluis Zuidersluis IJmuiden 22
Zuid-Willemsvaart Brug Van Kasterenbrug 18
Zuid-Willemsvaart Brug Hinthamerbrug Sluis 0 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis Nr 0 18
Zuid-Willemsvaart Brug Sint Anthoniebrug Sluis 0 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Nieuwe Sluis Schijndel 18
Zuid-Willemsvaart Brug Erpse Brug 18
Zuid-Willemsvaart Brug Brug Sluis 5 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis 5 18
Zuid-Willemsvaart Brug Brug Sluis 6 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis 6 18
Zuid-Willemsvaart Brug Beekse Brug 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis Helmond 18
Zuid-Willemsvaart Brug Brug Sluis 13 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis 13 18
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis 15 20
Zuid-Willemsvaart Brug Nieuwe Biesterbrug 22
Zuid-Willemsvaart Hefbrug Stadsbrug Weert 22
Zuid-Willemsvaart Sluis Schutsluis 16 18
Zwanenbrugwal / Oude Schans Amsterdam Hefbrug Kikkerbilssluis 279 Amsterdam 22
Zwarte Water Brug Twistvlietbrug 20
Zwarte Water Brug Mastenbroekerbrug 20
Zwarte Water Brug Zwartewaterbrug 22
Zwarte Water naar Zwolle Hefbrug Holtenbroekerbrug 20
Zwarte Water naar Zwolle Brug Hofvlietbrug 20
Zwolle-IJssel-kanaal Meldpunt Spooldersluis westzijde 22
Zwolle-IJssel-kanaal Sluis Spooldersluis 22
Zwolle-IJssel-kanaal Brug Brug Spooldersluis 22
Zwolle-IJssel-kanaal Meldpunt Spooldersluis oostzijde 22
bron: binnenvaartkennis.nl

De complete nautische kaart

(met de van toepassing zijnde marifoonkanalen)

Nederland telt meer dan 1500 beweegbare bruggen en bijna 2000 sluizen, we hebben ze op deze waterkaart opgenomen.
Dat betekent dat je als schipper met de Waterkaart altijd het meest recente betonningsbeeld ziet, live op de hoogte blijft van geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens, de actuele waterstanden en stroomsnelheden, de weersomstandigheden onderweg, de van toepassing zijnde marifoonkanalen, havengegevens, enzovoort en zo verder. Daardoor wordt het mogelijk om een reis slimmer te plannen en eventueel gedurende de vaart aan te passen. Dat bespaart wachttijden, ergernis, onnodig hoge kosten en brandstof en zorgt voor een efficiëntere en veiligere benutting en doorstroming van ons vaarwegennet.

*Deze waterkaart en tekst komen van www.waterkaart.net


sleepboot-schelde
MARIFOON & GADGETS

Marifoonkanalen Diensten
Scroll voor alle locaties
Dienst Kanaal Frequentie
KNRM 00 156.0000
Verkeerscentrale IJsselmeer 01 160.6500
Verkeerscentrale Brandaris 02 160.7000
Centrale Meldpost Waddenzee 04 160.8000
Verkeerscentrale Schiermonnikoog 05 160.8500
Sleepboten 06 156.3000
Sleepboten 08 156.4000
Communicatie Waddenzee, Noodkanaal 10 156.5000
Havendienst Harlingen 11 156.5500
Havendienst Lauwersoog 11 156.5500
Havendienst Terschelling 12 156.6000
Havendienst Oudeschild, Texel 12 156.6000
Waddenhaven Oudeschild, Texel 31 162.1500
Havendienst Den Helder 14 156.7000
Nederlandse Kustwacht, Noodkanaal 16 156.8000
Verkeerscentrale Ameland 27 161.9500
Verkeerscentrale Den Helder 62 160.7250
KNRM & SAR 67 156.3750
Nederlandse Kustwacht 73 156.6750
Kustwachtvliegtuigen 97 162.4750
bron: binnenvaartkennis.nl
Meer marifoon-knooppunten op: varendoejesamen.nl'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
Nieuws, weer & verkeer
Test