mengen-en-roeren-1

Documenteninkt, Schrijfinkt, Hectografeninkt, Stempelkusseninkt, Vingerafdrukkeninkt, Watervaste inkt, Sympatetische inkt en meer ...


Documenteninkt

Looizuur 7,7 g
Tannine 23,4 g
Ferrosulfaat 30,0 g
Zoutzuur 10% 25,0 g
Carbolzuur 1,0 g
Oplosbaar blauw 3,5 g
Water tot 1 liter
(bij voorkeur gedistilleerd water of regenwater)

De blauwe anilinekleurstof moet speciaal voor het maken van inkt geschikt zijn, daar veel kleurstoffen door het looizuur neergeslagen worden.

De tannine en het looizuur worden eerst in ongeveer 400 cm³ water bij 50℃ opgelost. Het ferrosulfaat wordt in 200 cm³ warm water opgelost; aan de oplossing voegt men nu het zoutzuur toe. De kleurstof wordt in verdere 200 cm³ warm water opgelost. De drie oplossingen worden nu gemengd en het carbolzuur toegevoegd. Men kan nog een kleine hoeveelheid van een Arabische-gomoplossing toevoegen, waardoor de inkt beter uit de pen vloeit.

De inkt moet in luchtdicht gesloten flessen bewaard worden en blijft dan jaren lang goed zonder een neerslag af te zetten. Door de hoeveelheid anilineblauw te verhogen tot ongeveer 7 à 10 g per l kan de inkt als kopieerinkt gebruikt worden.

HEBBEN

Schrijfinkt

Tannine 11,7 g
Looizuur 3,8 g
Ferrosulfaat 15,0 g
Zoutzuur 10% 12,5 g
Carbolzuur 1,0 g
Oplosbaar blauw 3,5 g
Gedestill.water tot 1 liter

Rode schrijfinkt

Eosine 30 g
Arabische gom 30 g
Carbolzuur 15 g
Water 3500 g

Blauwe schrijfinkt

Naphtol blauw-zwart 30 g
Arabische gom 15 g
Carbolzuur 7 g
Water 3500 g

Helderblauwe schrijfinkt

Methyleenblauw 150 g
Carbolzuur 15 g
Water 2½ l

Zwarte schrijfinkt

Nigrosine 150 g
Carbolzuur 15 g
Water 2½ l
inktpot-blauw

Met behulp van de in water oplosbare anilinekleurstoffen kan men, zoals we uit de hierboven genoemde voorbeelden kunnen zien, schrijfinkten van iedere gewenste kleur maken. In het algemeen voegt men behalve iets carbolzuur ook tot 10 g Arabische gom per liter toe. Het is duidelijk, dat de echtheid van een dergelijke inkt, die niet anders dan een kleurstofoplossing is, geheel van de lichtechtheid van de gebruikte kleurstof afhangt.

Hiertegenover staat de documenteninkt, en ook de normale ijzer-schrijfinkt, die in de vezel van het papier een onoplosbare chemische verbinding doen ontstaan, waartoe een oxydatie door de lucht noodzakelijk is. Een dergelijke inkt is natuurlijk zeer moeilijk te verwijderen, terwijl de gewone aniline-inkten gemakkelijk weggewassen kunnen worden.

Soms bestaat een vraag naar geconcentreerde inkten. Men kan deze maken door in de aangegeven recepten eenvoudig veel minder water te nemen, bijvoorbeeld slechts het tiende deel. Het is dan mogelijk dat niet alle bestanddelen geheel opgelost zijn; dit geschiedt dan later bij het verdunnen.

Hectografeninkt

In vroeger jaren was de hectograaf het enige instrument waarmede men gemakkelijk en goedkoop schriftstukken kon vermenigvuldigen. Het principe is zeer eenvoudig. Het schriftstuk wordt met een inkt geschreven, die een groote overmaat opgeloste kleurstof bevat. De brief wordt dan op het gladde oppervlak van de hectografenmassa, die uit lijm of gelatine en glycerine bestaat, gedrukt. Hierbij neemt deze massa een groot deel van de kleurstof op. Door een schoon blad papier op de massa te drukken verkrijgt men dan een copie. Van de te gebruiken kleurstoffen levert methylviolet het grootste aantal kopieën, dan volgen rhodamine, smaragdgroen en Victoriablauw.

De inkt kan bestaan uit:
Aceton 8 dl
Glycerine 20 dl
Azijnzuur 30% 10 dl
Water 50 dl
Dextrine 2 dl
Kleurstof 10 dl
 of:
Fuchsine 30 dl
Alcohol 30 dl
Glycerine 8 dl
Carbolzuur 15 dl
inktpot-veer

Hectografenmassa

Huidlijm in poeder 2 dl
Water 1 dl
Glycerine 4 dl

De lijm in water laten zwellen en in zo weinig mogelijk water oplossen, de glycerine toevoegen en de overmaat water laten verdampen.

Stempelkusseninkt

Water 50 cm²
Glycerine 50 cm²
Kleurstof (methylviolet, nigrosine, enz.) 5 g
stempel-certified

Stempelkusseninkt

Magenta 120 g
Azijnzuur 120 g
Water 1 l
Alcohol 1 l
Glucose 43° Bé 1 l
Glycerine 2 l
 of:
Spiritus 1 dl
In spiritus oplosbare
 anilinekleurstof 1-3 dl
Glycerine 4-5 dl

Vleesstempelinkt

Karmijn 16 dl
Ammoniak 120 dl
Glycerine 45 dl
Dextrine 20 dl
 of:
Onschadelijke blauwe
 kleurstof 30 dl
Dextrine 20 dl
Glycerine 82 dl
Water 70 dl
vleeschstempelinkt.jpg

Inkt voor zelfschrijvende apparaten

Voor apparaten, die buiten opgehangen worden, moet de oplossing zoveel glycerine bevatten, dat ze in de winter niet bevriest. In het algemeen neemt men hier een mengsel van gelijke delen glycerine en water.

Voor binnenshuis is een mengsel van 1 deel glycerine en 3 dl water voldoende om het drogen te verhinderen. Per liter lost men dan ongeveer 10 gram van een in water oplosbare anilinekleurstof op, bijvoorbeeld methylviolet, methylblauw, nigrosine of Bismarckbruin.

Vingerafdrukkeninkt

Glycerine 112 dl
Ferrichloride 10 dl
Colloïdaal zwart 1 dl
Aceton 90 dl

Blauwdrukkenschrijfinkt (wit)

Natriumhydroxide 10 dl
Water 50 dl

Watervaste inkt

Schellak 125 dl
Alcohol 225 dl
Cresol 150 dl
Nigrosinebase 50 dl

Blauwe merktinkt

Schellak 20 dl
Acaciagom 20 dl
Borax 20 dl
Water 260 dl
Anilineblauw 3 dl
Altramarijnblauw 10 dl

Sympatetische inkt

Men mengt een heet verzadigde oplossing van molybdeenzuur met een heet verzadigde oplossing van oxaalzuur en laat de gemengde oplossing afkoelen. Het uitgekristalliseerde mengzuur wordt dan weer in water opgelost en met deze oplossing kan men nu op gewoon papier schrijven. Bij gewoon kunstlicht of bij niet te sterk daglicht is het schrift niet te zien, in het helle zonlicht of onder een electrische booglamp worden de geschreven letters zeer snel donkerblauw. Door verwarmen wordt het schrift donkerbruin tot zwart.

Men maakt een oplossing van 5-10 % cobaltchloride in gedestilleerd water. Hiermede kan men schrijven zodat ook na het drogen het schrift niet te zien is. Door verwarmen verschijnen de letters met een blauwgroene kleur om door het opnemen van vocht weer te verdwijnen.

Wanneer men met een 10-pcts oplossing van loodacetaat schrijft, is het schrift onzichtbaar. Brengt men het schrift echter in aanraking met zwavelwaterstofgas, houdt men het blad papier bijvoorbeeld boven een fles met zwavelammonium, dan wordt het schrift donkerbruin tot zwart. Zeer snel kan men het schrift ontwikkelen door een verdunde zwavelammoniumoplossing op het papier te verstuiven.

Wanneer men met een 10-pcts oplossing van ammoniumthiocyanaat schrijft is het schrift onzichtbaar. Ontwikkeld met een verdunde oplossing van ferrichloride wordt het schrift helderrood.

Interessant is een "inkt" die bestaat uit:
Lijnolie 1 dl
Ammoniak 20 dl
Water 100 dl

Wanneer men met dezen inkt schrijft kan men na het drogen niets zien. Het schrift kan echter zichtbaar gemaakt worden door het geheele blad papier in water te dompelen. Door het papier opnieuw te drogen verdwijnt het schrift weer.

HEBBEN

Calqueerinkt

Ultramarijnblauw 50 dl
Mastik 30 dl
Bijenwas 10 dl
Vaseline 10 dl

Watervaste tekeninkt

Verse gebleekt schellak 28 g
Borax 7 g
Water 1 l
Kleurstof 28 g
diamond-inkt

Inkt verwijderen uit calqueerlinnen

Terpentijn 17 dl
Puimsteenpoeder 53 dl
Vaseline 14 dl
Paraffine 16 dl

Inkt voor
schrijfmachineband

Dunne smeerolie 108 dl
Peerless carbon black 30 dl
Oliezuur 20 dl
Kleurstof (in olie oplosbaar,
 goed gemalen) 10 dl
olympia-typemachine

Schablonenpapier

Aluminiumstearaat 2 dl
Fenol-formaldehydehars
 (45-pcts oplossing) 16 dl
Chloornaptaline 14 dl
Maïskiemolie 13 dl

Drukrollen-compositie

Lijm 10 dl
Suiker 10 dl
Glycerine 12 dl
Vislijm 0,1 dl
 of:
Lijm 32 dl
Melasse 12 dl
Glycerine 56 dl
Rubberoplossing 10 dl
 of:
Lijm 2 dl
Glycerine 3 dl
Water 2 dl
Suiker 1 dl

Buigzame drukrollen

Caseinelijmoplossing 10 dl
Glycerine 5 dl
Melasse 5 dl
Clovel 1 dl

Carbonpapier

Methylviolet 30 dl
 oplossen in:
Oliezuur 60 dl
 samensmelten met:
Sesamolie 350 dl
Carnaubawas 350 dl
HEBBEN

Zwart carbonpapier

Candelillawas
Bijenwas
Montaanwas
 Deze samensmelten in een verhouding dat de consistentie voldoet.
Van dit mengsel neemt men 75 dl
Kleurstof (zwart, in olie
 oplosbaar 10 dl
Peerless carbon black 15
 Het mengsel wordt heet gemalen.

Hfst.8 - Inkt, Doorslagpapier & Krijt
- uit Mengen & Roeren deel 1:
Documenteninkt - Schrijfinkt - Hectografeninkt - Stempelkusseninkt - Inkt voor zelfschrijvende apparaten - Vingerafdrukkeninkt - Watervaste inkt - Blauwdrukkenschrijfinkt - Merkinkt - Sympatetische inkt - Calqueerinkt - Teekeninkt - Inkt voor schrijfmachineband - Schablonenpapier - Drukrollen - Carbonpapier
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 2
Merkinkt voor de wasch - Zwarte merkinkt - Watervaste merkinkt - Metaalinkt - Zink-merkinkt - IJzermerkinkt - Mimeograafoplossing - Mimeograafinkt - Reliëfinkt - Couranten-drukinkt
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 3
Offset-inkt - Courantenzwart - Boekbinderswas - Offsetwas - Merkinkt - Teekenkrijt - Merkkrijt - Schoolbordenkrijt - Lithographisch krijt
- uit Mengen & Roeren deel 2:
Inkt, Doorslagpapier & Krijt 4
Geschiedenis inkt - Alizarine rood - p-nitroaniline-arood - Zwarte diepdrukinkt - Huidinkt - Inkt voor het schrijven op staal - Schlabonenpapier - Carbonpapier (violet) - Carbonpapiet (zwart) - Teeken houtskool - Potlooden - Krijt voor op heet metaal - Copieerpotlooden - Copieerpotlood, geel - Copieerpotlood, zwart - Gummistempelinkt - Inkt voor brandtekeningen - Gekleurd teekenkrijt - Lithografisch krijt

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'


disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
Nieuws, weer & verkeer
Test